Meniny na web     Posledná úprava dňa 09.03.2014

Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2014

MAREC
07.03.2014 * Výstava vín spojená s ochutnávkou vín (12. ročník) * Vinohradnícky spolok * kultúrny dom
15.03.2014 * Stretnutie členov Jednoty dôchodcov na výročnom hodnotení predchádzajúceho roku a príprava podujatí na rok 2015* kultúrny dom
29.03.2014 * 69. výročie oslobodenia Lehoty * MO MS v Lehote

APRÍL
26.04.2014 * 4. matičný krojový ples * MO Matice Slovenskej* kultúrny dom
30.04.2014 * Púť ku kaplnke pri príležitosti zjavenia sa Panny Márie * ZO Jednoty dôchodcov Lehota, Lehoťanka, farský úrad a obecný úrad * kaplnka Panny Márie a kultúrny dom

MÁJ
01.05.2014 * Stavanie mája *MO Matice Slovenskej * areál kultúrneho domu


31.05.2014 * Deň matiek pre ZO Zväzu zdravotne postihnutých Lehota * kultúrny dom
31.05.2014 * Váľanie mája * MO Matice Slovenskej * kultúrny dom a areál kultúrneho domu

JÚN
15.06.2014 * Posedenie pri guláši pre verejnosť * Poľovnícke združenie Lehota * poľovnícka chata

JÚL
05.07.2014 * Matičný športovo - spoločenský deň v Lehote * MO Matice Slovenskej * areál OŠK Lehota

AUGUST
23.08.2014 * Ples kvetov pre ZO Zväzu zdravotne postihnutých Lehota * kultúrny dom
29.08.2014 * 70 výročie SNP * kultúrny dom

SEPTEMBER
07.09.2014 * 20. výročie založenia ZO jednoty dôchodcov * kultúrny dom

OKTÓBER
04.10.2014 * Posedenie členov Jednoty dôchodcov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším * ZO Jednoty dôchodcov Lehota + Lehoťanka * kultúrny dom

NOVEMBER
08.11.2014 * Matičný deň - 4. výročie oživotvorenia MO MS Lehota * MO Matice Slovenskej * kultúrny dom

DECEMBER
05.12.2014 * Mikuláš a Mikulášsky pohár vareného vína * OcÚ Lehota + vinohradnícky spolok * areál kultúrneho domu
06.12.2014 * Ochutnávka mladých vín z Lehoty * vinohradnícky spolok * malá sála kultúrneho domu
12.12.2014 * Matičné predvianočné posedenie * MO Matice Slovenskej * kultúrny dom
14.12.2014 * Sviatok sv. Lucie - pripomienka zvykov * ZO Jednoty dôchodcov Lehota + Lehoťanka * kultúrny dom
27.12.2014 * Vianočné požehnanie mladých vín – 11. ročník * vinohradnícky spolok * kultúrny dom
30.12.2014 * Silvester pre ZO Zväzu zdravotne postihnutých Lehota * kultúrny dom

Vypracovala: ...

 
© krajvasek 2000-2008 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates