Meniny na web     Posledná úprava dňa 20.12.2014

Časopis obce Lehota

Vydáva: Obecný úrad Lehota, 951 36 Lehota
tel: 037/ 6553028
e-mail: casopis@lehota.sk
Registrácia: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ev. číslo: 402/2008 - Detaily registrácie
Vychádza štvrťročne.
Redakčná rada: Terézia Andrášiková, Mgr. Anna Burdová, Juraj Pavel, Ing. Petra Petríková, PaedDr. Vladimíra Chobotová, Alan Dolog
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky.
Ďalej oznamuje všetkým svojim prispievateľom, že príspevky prijímame na hociktorom pamäťovom médiu ako je disketa, CD alebo USB pamäťový kľúč a taktiež emailovou poštou na adrese: casopis@lehota.sk.
Neuverejnené a nevyžiadané príspevky nevraciame.
Uzávierka ďalšieho čísla bude v marci 2015.
Expedícia do domácnosti po 1 výtlačku ZDARMA

Rok 2014

číslo 4/2014 (vyšlo: december 2014)
číslo 3/2014 (vyšlo: október 2014)
číslo 2/2014 (vyšlo: júl 2014)
číslo 1/2014 (vyšlo: marec 2014)

Rok 2013

číslo 3/2013 (vyšlo: december 2013)
číslo 2/2013 (vyšlo: október 2013)
číslo 1/2013 (vyšlo: marec 2013)

Rok 2012

číslo 4/2012 (vyšlo: december 2012)
číslo 3/2012 (vyšlo: október 2012)
číslo 2/2012 (vyšlo: jul 2012)
číslo 1/2012 (vyšlo: marec 2012)

Rok 2011

číslo 4/2011 (vyšlo: december 2011)
číslo 3/2011 (vyšlo: september 2011)
číslo 1/2011 (vyšlo: apríl 2011)

Rok 2010

číslo 4/2010 (vyšlo: december 2010)
číslo 2/2010 (vyšlo: júl 2010)
číslo 1/2010 (vyšlo: apríl 2010)

Rok 2009

číslo 4/2009 (vyšlo: december 2009)
číslo 3/2009 (vyšlo: september 2009)
číslo 2/2009 (vyšlo: jún 2009)
číslo 1/2009 (vyšlo: 09.04.2009)

Rok 2008

číslo 4/2008 (vyšlo: 12.12.2008)
číslo 3/2008 (vyšlo: 22.10.2008)
číslo 2/2008 (vyšlo: 26.06.2008)
číslo 1/2008 (vyšlo: 20.03.2008)
 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates