Meniny na web     Posledná úprava dňa 09.03.2014

Katastrálna mapa

www.geoportal.sk

Katastrálny portál (KaPor)

Mapový klient ZBGIS

Územno-smerná plánovacia dokumentácia obce Lehota

Územno-smerný plán - komplexný návrh - formát .jpg (7 MB)
Územno-smerný plán - kanalizácia - formát .jpg (7 MB)
Územno-smerný plán - plynovod - formát .jpg (7 MB)
Územno-smerný plán - telekomunikácie - formát .jpg (7 MB)
Územno-smerný plán doprava - formát .jpg (7 MB)
Územno-smerný plán vodovod - formát .jpg (7 MB)

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates