Meniny na web     Posledná úprava dňa 23.02.2015

Rôzne dokumenty ...

rok 2014

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017 - text
Programový rozpočet na rok 2015 - 2017
Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obce LEHOTA za rok 2013
Zásady odmeňovania poslancov - Dodatok č.1

rok 2013

Zásady odmeňovania poslancov
Programový rozpočet na rok 2014-2016
Záverečný účet obce Lehota za rok 2012 - text
Záverečný účet obce Lehota za rok 2012
Čerpanie prostriedkov - ZŠ a ŠKD za rok 2012
Programový rozpočet na rok 2013-2015 - text
Programový rozpočet na rok 2013-2015

rok 2012

Programový rozpočet na rok 2012-2014 - text
Programový rozpočet na rok 2012-2014
Záverečný účet obce Lehota za rok 2011 - text
Záverečný účet obce Lehota za rok 2011
Čerpanie prostriedkov -ZŠ a ŠKD za rok 2011

rok 2011

Programový rozpočet na rok 2011-2013 - text
Programový rozpočet na rok 2011-2013

rok 2010

Smernica pre vedenie účtovníctva
Programový rozpočet na rok 2010
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
Správa hlavného kontrolóra za rok 2009
Dôvodová správa k VZN č.1/2010

rok 2009 a staršie

Desatoro osobných údajov

Časy odchodov autobusu smer Nitra platné od 13.12.2009
Časy odchodov autobusu smer Lehota platné od 13.12.2009

Zápisnica zo zasadnutia CIK Lehota pre rok 2008

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009

Miestne poplatky obce pre rok 2009

Odmeňovací poriadok

Štatút obce Lehota

Výrub drevín - podrobný postup

Záverečný účet obce Lehota za rok 2007

Rozbor hospodárenia za rok 2007

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008

Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2008

Správa hlavného kontrolóra za rok 2007

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 - formát .doc

Oznámenie športového podujatia - formát .doc

Nový cintorínsky poriadok

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2008 - formát .doc

Záverečný účet obce Lehota za rok 2006 - formát .doc

Správa hlavného kontrolóra za prvý polrok 2007 - formát .doc

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2007 - formát .doc

Informačné povinnosti samospráv

Väčšina dokumentov na stránke www.lehota.sk je uložená vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný tento prehliadač, možete si ho stiahnuť priamo zo stránky ADOBE:

1. vyberte operačný systém Vášho počítača/ notebooku
2. vyberte jazyk (Slovakian)

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates