Meniny na web     Posledná úprava dňa 11.02.2015

Spolky a združenia v našej obci

Vinohradnícky spolok v Lehote

logo

VINOHRADNÍCKY

SPOLOK

V LEHOTE

Aktuálne

Pozvánka na výstavu vín dňa 06.03.2015.

...

Výsledky odbornej degustácie 2014
Výsledky odbornej degustácie 2014

Pripravované podujatia pre rok 2014:

31.01.2014 Členská schôdza vinohradníckeho spolku Zas. KD
13.02.2014 Prehliadka vinárstva Bíro V.Zálužie - V.Zálužie
01.03.2014 Odborná degustácia vín - KD
07.03.2014 13.ročník výstavy vín - KD
25.04.2014 Prednáška – Ochrana viniča - Zas. KD
16.05.2014 Prehliadka vinárstva Vinidi Báb - Báb
25.05.2014 Požehnanie viníc a polí (sv.Urban) - Vinohr. Osada
05.09.2014 Prednáška – spracovanie hrozna a výroba vína - Zas. KD
7-8.11.2014 Nitriansky vínny festival - Nitra a okolie
05.12.2014 Mikulášsky pohár vína - KD
06.12.2014 Ochutnávka mladých vín z Lehoty - Zas. KD
27.12.2014 Vianočné požehnanie mladých vín – 11.ročník - KD
29.12.2014 Členská schôdza - Zas. KD

Spevník

Spevník (nielen pre vinárov) - formát .pdf

Archív - rok 2012:

VYHODNOTENIE a zoznam výstavy vín 2012 - odborná degustácia

Archív - rok 2011:

!!! Vyhodnotenie a zoznam výstavy vín 2011 - odborná degustácia !!!

Výstava vín 2011 obrazom - 04.03.2011 © Petrík 2011

Archív - rok 2010:

Degustácia, komisia, vyhodnotenie
Katalóg: Zoznam vystavovateľov

Archív - rok 2009:

Degustácia, komisia, vyhodnotenie
Katalóg: Zoznam vystavovateľov

Archív - rok 2008:

Vyhodnotenie - 7. ročník výstavy vín

Archív - rok 2007:

Tlačený katalóg - 6. ročník výstavy vín
Vyhodnotenie - 6. ročník výstavy vín

z histórie ...

Tradícia pestovania viniča a dorábania vína na území obce Lehota siaha do dávnej minulosti. Podľa dobových písomných údajov už v roku 1752 bývalo v obci 130 poddanských rodín, ktoré obhospodarovali 301 kopáčov viníc (225 kopáčov vlastných viníc a  76 kopáčov viníc pánskych). Záujem o vinohradníctvo stúpol najmä v prvých rokoch minulého storočia, kedy bolo ťažké priviesť víno zo zahraničia. V tom období zakladali maloroľníci Lehoty vinice v lokalitách chotára Stará Hora, Cerníky a Klčoviny. Neskôr JRD Lehota vysadilo ďalších 33 ha viníc (časť Mešače).
V súčasnom období sa vinič hroznový sústredene pestuje len na dvoch plochách extravilánu (Stará hora - 1ha a Za Parkanom - 5 ha). Zvyšné vinice sú v záhradkárskej osade a  v záhradách intravilánu. Do roku 1984 zastrešovala vinohradníctvo a vinárstvo v Lehote Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ), ktorá koncom 80-tych rokov usporiadala v Lehote prvé dva ročníky Výstavy vín spojených s ochutnávkou. V roku 2004 vinohradníci obce založili Vinohradnícky spolok a pokračovali v organizovaní výstav vín. Nakoľko vinohradníctvo a vinárstvo dnes prežíva na Slovensku renesanciu, je nevyhnutné zavádzať do praxe nové poznatky v oblasti pestovania viniča a spracovania hrozna. Náš spolok sa o to usiluje organizovaním pravidelných odborných prednášok, ktoré sú garantované pedagógmi z SPU v Nitre a profesionálnymi odborníkmi z  poľnohospodárskej praxe. Vinohradnícky spolok v Lehote sa zapája do diania v obci organizovaním viacerých podujatí (Výstava vín, Procesia k sv. Urbanovi, Mikulášsky pohár vína, Ochutnávka mladých vín z Lehoty ...).

Kontakt:

Vinohradnícky spolok Lehota, 951 36 Lehota 104, Tel.: 0948/ 019 271

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates