Meniny na web     Posledná úprava dňa 14.02.2014

Šport

Obecný športový klub Lehota

Stolný tenis

 

Vstup na históriu, informácie...

Pre bližšie informácie prejdite na www stránku Obecného klubu Lehota -  www.osklehota.sk
Je tam všetko, čo sa týka futbalu v klube, ale aj iné novinky, fotogáleria zo zápasov, komentáre, história ...

 

Odkaz na stránku výsledkov stolných tenistov www.pinec.info

 

Multifunkčné ihrisko

Športové aktivity pre verejnosť

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
08:00–15:00 hod. ZŠ, MŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov
15:00–17:00 hod. verejnosť – deti do 15 rokov
17:00–19:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
19:00–21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
09:00–14:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
14:00–16:00 hod. rezervované pre záujemcov
16:00–19:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
19:00–21:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov)

Sobota – Nedeľa
09:00–13:00 hod. rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov)
13:00–17:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
17:00–21:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov)

Rezervácie na: p. Šedovič - 0907/ 562 369

 

Posilňovňa

 Kultúrny dom Lehota (zozadu KD)

 Ponedelok až piatok od 16:00 do 21:00 hod.

 zamestnaní a dospelí - 3,50 €/mesiac
 nezamestnaní a deti - 1,50 €/mesiac
 Jednorázový vstup:
 zamestnaní a dospelí - 0,30 €
 nezamestnaní a deti - 0,20 €

 Zodpovedný vedúci: Ing. Daniel Dubeň
 Tomáš Zabák
 Tel.: 0904/ 249 956

bližšie informácie tu

 
 
 
 
 

Aerobik, Zumba

Strelecký krúžok

 Čas: utorok, štvrtok
        od 18:30 hod.
 Miesto: Kultúrny dom v Lehote
 Vstupné: 1,5 €/cvičenie
 Teší sa: Mgr. Dulajová
 Tel.: 0903/ 260 198

   Vhodné aj pre začiatočníkov! Cviky sú zamerané na spaľovanie tukov, tvarovanie postavy (hlavne problémové partie) a pozitívne vplývajú na srdcovo-cievny systém.

cvičenie podrobnejšie

 

Strelecký krúžok v Lehote sa zameriava predovšetkým na streľbu zo vzduchových zbraní. Najväčšie úspechy dosiahol v období 1969 – 1976, kedy sa žiaci ZŠ Lehota zúčastňovali majstrovstiev ČSSR vzduchových zbraní. V rokoch 1980 – 1984 boli účastníkmi majstrovstiev Slovenska. V tomto období viedol strelecký krúžok pán Alexander Kincel. V roku 1990 bol Zväzarm premenovaný na Združenie technických a športových činností (ZTŠČ).
Momentálne sa podiela na chode streleckého krúžku pani Sabina Kinclová. So žiakmi trénuje streľbu ležmo v priestoroch ZŠ každú stredu po vyučovaní.

 
© krajvasek 2000-2010 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates