Meniny na web     Posledná úprava dňa 19.08.2013

Súčasnosť

K dátumu 15.8.2013 bolo v obci Lehota 2240 obyvateľov.
Počet obyvateľov k 31.12.2012: muži 1089, ženy 1094, spolu 2183 ktorí žijú na katastrálnom území o rozlohe 130 ha. Obec má jeden volebný obvod. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov.

Milan Chmelár

 

Od 10.07.2013 vedie obec Lehota starosta Milan Chmelár.

V súčasnosti je v obci viac ako 720 trvalo obývaných domov a 45 neobývaných. Spolu 725 domov. Neobývané domy sú prevažne využívané pre rekreačné účely a chalupárčenie.

Technické vybavenie:
V obci sa nachádza celoobecný vodovod a celá obec je aj plynofikovaná. Rodinné domy sú v prevažnej miere vykurované plynom, zriedkavo tuhým palivom a elektrinou. Miestne komunikácie sú v pomerne dobrom stave.

Dopravná situácia:
Obec je dopravne napojená na cestnú sieť prostredníctvom štátnej cesty číslo 51311. Dopravné spojenie do 9 km vzdialeného krajského mesta Nitra zabezpečuje SAD Nitra.

Školstvo:
V obci sa nachádza základná škola, ako aj materskú školu.

Zdravotníctvo:
V obci je zdravotné stredisko s ambulanciami všeobecného, detského i zubného lekára a tiež lekáreň. Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktická lekárka pre dospelých - MUDr. Erika Fuxhofferová, pre deti a dorast - MUDr. Eva Krčmáriková.

Kultúra a šport:
Kultúrny dom – poskytuje ideálne miesto na kultúrne vyžitie. Medzi tradičné kultúrne podujatia v obci patria aj hodové zábavy. Kultúrno-športový areál futbalového ihriska slúži na športové využitie, futbalové a stolno-tenisové zápasy i kultúrne akcie väčšieho rozmeru v obci.

Zariadenia občianskej vybavenosti:

Obchodné zariadenia:
predajňa potravín / Coop Jednota // Kravla /, predajňa rozličného tovaru / Kravla /, Bar Lehota, Záhradná piváreň, Piváreň u Joža,
Verejné stavby: obecný úrad, základná škola, materská škola, kultúrny dom, zdravotné stredisko, 15-bytová jednotka, kostol, dom smútku

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates