Meniny na web     Posledná úprava dňa: 15.12.2014

Ekológia

Slovo starostu


Slovo starostu

ČOV - štúdia 03/2014

Na požiadanie Obecného úradu Lehota bola vypracovaná štúdia KČOV (koreňová čistička odpadových vôd) firmou, ktorá sa touto technológiou úspešne zaoberá, rozvíja ju a štúdia bola vypracovaná zdarma ako dar občanom Lehoty. Týmto pozývame občanov na verejnú diskusiu k tejto téme, pretože absencia jej riešenia trápi nás všetkých.
Štúdia KČOV Lehota

Rôzne

Pridané 15.12.2014
Zlý sen

Pridané 12.12.2014
Je naozaj pitná voda pitná?

Pridané 08.12.2014
Kompletný rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Lehote r. 2013

Pridané 17.10.2014
Ako neseparovať bio-odpad (foto)

Pridané 03.07.2014
Ešte raz o našej vode lehotskej.

Pridané 16.06.2014
Prečo je vlastne nevyhnutné triediť odpad ?

Pridané 26.05.2014
* Invázne rastliny - PROTOKOL
* Fotografie inváznych rastlín k protokolu
* http://www.enpos.sk/environment/oblasti-zivotneho-prostredia/priroda-a-krajina/94-invazne-druhy-rastlin-na-slovensku

Pridané 22.04.2014
Invázne rastliny aj v Lehote - Alan Dolog

Pridané 09.04.2014
Prečo a ako sadiť jedlé gaštany - Alan Dolog

Pridané 02.04.2014
Naliehavé myšlienky ekológa obce.
Už ťaháme za kratší koniec - Alan Dolog

Pridané 01.04.2014
Zo štvrtiny studní na západe sa nedá piť - o Lehote to platí rovnako!
Článok v denníku Pravda (upravený o údaje z Lehoty) - 31.03.2014 20:00 - Jana Trebulová

Pridané 10.03.2014
Akčné plány ochrany pred hlukom - zverejnenie
V nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.", o ktorých zverejnení sme Vás pred časom informovali boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.. Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa:
www.insl.sk/sk/AP.alej
www.insl.sk/sk/SHM.alej
Vaše pripomienky a pripomienky obyvateľov budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom"
V tejto súvislosti Vás chceme požiadať o rozšírenie informácie o zverejnení akčných plánov medzi obyvateľov vašej obce, napríklad formou zverejnenia textu tejto správy na informačných tabuliach obecného úradu alebo na webových stránkach obce. Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014.
Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy:
insl@insl.sk alebo otazka@ndsas.sk
alebo poštou na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Žiadosti

Výrub drevín - ako na to
Výrub drevín - žiadosť
Výrub drevín - žiadosť
Výrub drevín - oznámenie
Výrub drevín - oznámenie

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates